Migrena – nowoczesne substancje – almotryptan

migrena_nowoczesne_16x9.png

Migrena nie jest zwykłym bólem głowy, lecz chorobą, której wyznacznikiem jest najczęściej połowiczy ból głowy z innymi objawami, do których należą nie tylko mdłości i wymioty, wrażliwość na światło i hałas, lecz także niekiedy zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej kończyn, problemy z mową, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Migrenę zalicza się do samoistnych, czyli pierwotnych bólów głowy.

Została ona sklasyfikowana przez Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (International Headache Society – IHS) pod numerem 1 w najnowszej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy. 

Obraz kliniczny migreny charakteryzuje się spontanicznym, nawracającym bólem głowy, pojawiającym się napadowo i trwającym 4–72 godzin u osób dorosłych – przy nieleczonym napadzie. Typowymi cechami napadu są bóle jednostronne o pulsującym charakterze, średnim lub znacznym nasileniu, zwiększające się pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej, z towarzyszącymi nudnościami lub wymiotami, wrażliwością na światło, hałas i zapachy. Szacuje się, że na migrenę choruje 4–20% populacji, a w Polsce częstość jej występowania ocenia się na około 10% populacji. Migrena stanowi kilkanaście procent wszystkich bólów głowy, na które z kolei cierpi ponad 90% ludzkości. Kobiety chorują na migrenę 2–3-krotnie częściej niż mężczyźni. 
Zgodnie z podziałem opublikowanym przez Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy migrenę można zakwalifikować jako:

 • 1.1 migrenę bez aury,
 • 1.2 migrenę z aurą,
 • 1.3 migrenę przewlekłą,
 • 1.4 powikłania migreny,
 • 1.5 migrenę prawdopodobną (nie wszystkie kryteria rozpoznania migreny są spełnione, chory wymaga dalszej obserwacji, ewentualnie diagnostyki w celu wykluczenia innych chorób),
 • 1.6 zespoły napadowe nazywane ekwiwalentami migreny częściej występującymi u dzieci.

Najbardziej specyficzną i najskuteczniejszą grupę leków stosowanych w migrenie stanowią tryptany, które przerywają wszystkie dolegliwości na samym początku choroby. Na uwagę zasługuje almotryptan, który jest rekomendowany przez towarzystwa naukowe jako lek pierwszego rzutu w przerywaniu napadów migreny bez aury oraz z aurą. Almotryptan zaleca się w leczeniu napadów migreny o umiarkowanym i silnym natężeniu, lecz dopiero po ustąpieniu objawów aury, jeśli taka występuje. Lek ten rekomenduje się u pacjentów częściej doświadczających nawrotów migreny, a także u chorych ze słabszą tolerancją leków tryptanowych. W badaniach wykazano również dobrą skuteczność przerywania napadów migreny u kobiet z migreną związaną z miesiączką. W badaniach klinicznych z randomizacją wykazano istotną statystycznie skuteczność almotryptanu w porównaniu z placebo. Po 2 godzinach od przyjęcia dawki obserwowano znaczące zmniejszenie dolegliwości bólowych u około 60% pacjentów i całkowite ustąpienie bólu u 34–38% chorych, natomiast w przypadku placebo osłabienie nasilenia bólu nastąpiło u 32–35%, a jego zniesienie u 11–14% chorych.

Almotryptan należy do grupy agonistów receptorów 5-HT1 cechujących się jedną z najniższych częstości nawrotów napadów migreny w ciągu 24 godzin, wynoszącą 15–30%. Lek ten skutecznie działa nie tylko na dolegliwości bólowe, lecz także na objawy towarzyszące migrenie: nudności, wymioty oraz światłowstręt.

Piśmiennictwo 

 1. Bussone G., Allais G., Gabellari I.C. i wsp. Almotriptan for menstrually related migraine. Expert Opin Pharmacother 2011; 12: 1933–1943.
 2. Dodick D.W. A review of the clinical efficacy and tolerability of almotriptan in acute migraine. Expert Opin Pharmacother 2003; 4: 1157–1163.
 3. Domitrz I. Migrena monografia. Medical Education, Warszawa 2018. 
 4. Domitrz I., Kozubski W. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w migrenie. Pol Przegląd Neurol 2019; 15 (Supl. B): 1–18.
 5. Pascual J., Vila C. Almotriptan: a review of 20 years’ clinical experience. Expert Rev Neurother 2019; 19: 759–768. 
 6.  Stępień A., Kozubski W., Rożniecki J., Domitrz I. Leczenie migreny. Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. BÓL 2020; 21: 11–30.

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na Państwa twardym dysku, lub innym nośniku danych w celu: prawidłowego funkcjonowania wyświetlanej przez Państwa strony, jej konfiguracji, bezpieczeństwa, monitorowania stanu sesji. Pomagają nam one również dostosowywać stronę do Państwa potrzeb. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Klikając w „Odrzuć pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wyłącznie pliki cookies niezbędne do przeglądania witryny i korzystania z jej funkcji.
Klikając w „Zezwól na wybrane pliki cookies”, na Państwa urządzeniu będą zapisywanie wybrane wcześniej pliki cookies według Państwa preferencji.
Klikając w „Zezwól na wszystkie pliki cookies” zgadzacie się Państwo na przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu.
W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień plików cookies, wycofać swoją zgodę lub uzyskać więcej informacji tutaj: Polityka cookies